kalender-gemeente-januari-2023

Januari

Start van het nieuwe jaar!

Het moment waarop de boeken van het afgelopen jaar worden gesloten is bij uitstek het moment om, nog voordat de chaotische drukte weer losbarst, de fiscale planning voor het nieuwe jaar met uw fiscalist te bespreken. Tijdens een eerste contactmoment bespreken we samen de planning en de komst van de accountant, en bekijken we welke acties wanneer nodig zijn. Gedurende het jaar bent u continue op de hoogte van de status middels toegang tot onze eigen dossieroplossing. Een online tool waarin het Vpb-dossier te benaderen is en actuele aanslag informatie en correspondentie inzichtelijk is.

WKR controle: steekwoordenanalyse (start januari 2023)

Een werkgever die de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) in het voorgaande kalenderjaar heeft overschreden, is 80% eindheffing verschuldigd over de overschrijding via de aangifte loonheffingen. Deze eindheffing moet uiterlijk in de aangifte loonheffingen over het tweede tijdvak van het daarop volgende kalenderjaar worden aangegeven.

Met slimme analyses en steekproeven kan Juyst voor gemeenten risico's en kansen voor de WKR inzichtelijk maken. Daarnaast bieden we hands-on ondersteuning bij de voorbereiding en controle van de ‘WKR-aangifte’. Begin op tijd met (het inplannen van) de WKR controle over het voorgaande jaar.

Inrichting van het salarispakket (januari 2023)

In 2023 zijn een hoop bedragen en tarieven t.o.v. 2022 gewijzigd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de verhoging van de maximaal toe te passen onbelaste reiskostenvergoeding (van € 0,19 naar € 0,21 per kilometer) en thuiswerkvergoeding (van € 2,00 naar € 2,15 per thuiswerkdag). Bespreek binnen de organisatie of hiervoor wijzigingen in het salarispakket dienen te worden aangebracht, zodat de verloning van januari direct correct gebeurt.

Aanleveren gegevens 'uitbetaalde bedragen aan derden' (UBD) (uiterlijk 31 januari 2023)

Als een persoon niet in dienstbetrekking is én deze persoon niet factureert of een factuur zonder btw stuurt voor verrichte werkzaamheden aan de gemeente, dan dient de gemeente de gegevens over uitbetaalde bedragen aan die derden wellicht bij de Belastingdienst aan te leveren (renseigneringsverplichting). Denk hierbij aan betalingen aan commissieleden, raadsleden (zonder opting in), vrijwilligers op stembureaus, sprekers en auteurs of betalingen aan particulieren voor schoonmaken, onderhoud, verbouwingen en/of andere klusjes. Voor uitbetalingen in 2022 geldt dat de gegevens uiterlijk op 31 januari 2023 (digitaal) moeten zijn aangeleverd. Is het niet gelukt om vóór 1 februari 2023 aan te leveren? Dan is het nog mogelijk om via een brief of via de Belastingtelefoon uitstel aan te vragen. Hoe eerder de gegevens na 1 februari zijn aangeleverd, hoe groter de kans is dat de Belastingdienst de bedragen van de uitbetalingen nog kan verwerken in de vooraf ingevulde aangifte inkomstenbelasting van de derde. Meer informatie hierover vind je op de website van de Belastingdienst. Juyst kan behulpzaam zijn bij het doorgeven van de gegevens of het vragen van uitstel.

Aangifte loonheffing (uiterlijk 31 januari 2023)

Dit de uiterste aangifte- en betaaldatum van de loonheffingen over december 2022 (als de gemeente maandaangifte doet) of over periode 13 (als de gemeente vierwekenaangifte doet).